starówka Gdańsk

Żuraw Gdański

Jest to dżwig portowy w okresie średniowiecza należał do największych budowli portowych w Europie . Gruba lina ,system dwóch bloków i dwa potężne koła poruszane siłą mięśni ludzi. Potrafił podnosić do 4 ton ładunku .Służył również do stawiania masztów na statkach a to zajęcie dla wprawnych szkutników . We wnętrzu żurawia jest ekspozycja na temat pracy ludzi w dawnym porcie :dokerów ,tragarzy ,szyprów ,żaglomistrzów . Nawet dzisiaj na „Darze Młodzieży” jest stanowisko bosmańskie-żaglomistrz. Podczas II wojny Żuraw został zniszczony – konstrukcja drewniana spłonęła doszczętnie , została  tylko część murowana.Odbudowano go w 1962 r.