starówka Gdańsk

Port Gdański

Port Gdański należy do największych portów na Bałtyku . Obroty w 2015 r. wyniosły 36 mil. ton w tym 15 mil. to paliwa płynne.W porcie znajdują się następujące bazy :paliw płynnych,kontenerowa,przeładunku fosforytów ,przeładunku siarki ,owoców cytrusowych